Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:24
-00:41:21
+00:35:55
9566 2711
368 / 476
-00:31:32
+00:33:14
01:04:53
-00:30:56
+00:34:57
8251 1855
291 / 333
-00:18:53
+00:32:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii