Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:14
-00:28:20
+00:48:37
8287 6223
168 / 170
-00:06:39
+00:38:20
01:19:53
-00:28:52
+00:51:07
6842 5238
137 / 139
-00:01:47
+00:47:06
00:49:04
-00:59:11
+00:19:11
897 845
22 / 136
-00:37:43
+00:09:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii