Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:20
-00:36:29
+00:29:24
6476 5424
281 / 427
-00:23:06
+00:22:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii