Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:08
-00:50:46
+00:30:10
5648 4393
77 / 126
-00:26:46
+00:21:55
00:50:29
-00:58:16
+00:21:43
1579 1495
21 / 119
-00:36:16
+00:08:06
00:49:33
-00:58:42
+00:19:40
1001 940
17 / 126
-00:53:10
+00:11:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii