Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:29
-00:50:20
+00:15:33
833 793
40 / 427
-00:36:57
+00:08:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii