Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:06
-00:43:09
+00:35:13
4908 803
34 / 46
-00:24:31
+00:24:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii