Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:25
-00:34:24
+00:31:29
7245 5864
74 / 100
-00:20:05
+00:24:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii