Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:48:15
+00:30:07
3899 489
162 / 260
-00:37:26
+00:25:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii