Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:20
-00:44:29
+00:21:24
2943 2741
140 / 427
-00:31:06
+00:14:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii