Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:07
-00:27:42
+00:38:11
8910 2223
455 / 498
-00:21:11
+00:34:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii