Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:23
-00:21:59
+00:51:02
7931 2882
K50 : 107
29 / 30
-00:01:11
+00:38:21
01:13:55
-00:21:54
+00:43:59
9474 2582
45 / 46
-00:00:26
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii