Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:20
-00:53:25
+00:23:51
3990 3568
136 / 476
-00:43:36
+00:21:10
00:50:50
-00:44:59
+00:20:54
2739 2553
98 / 333
-00:32:56
+00:18:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii