Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:14
-00:48:40
+00:32:16
6346 4747
220 / 311
-00:30:41
+00:28:57
00:57:47
-00:48:58
+00:28:18
6327 5194
224 / 476
-00:39:09
+00:25:37
01:02:29
-00:33:20
+00:32:33
7597 6050
268 / 333
-00:21:17
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii