Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:17
-00:40:53
+00:32:57
6103 4556
M30 : 2024
263 / 372
-00:25:00
+00:27:43
01:06:08
-00:29:41
+00:36:12
8516 6518
360 / 427
-00:16:18
+00:28:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii