Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:47
-00:38:07
+00:42:49
8356 2807
91 / 100
-00:12:13
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii