Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:58
-00:51:17
+00:27:05
3031 315
122 / 260
-00:32:08
+00:18:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii