Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:05
-00:46:40
+00:30:36
7530 5871
299 / 461
-00:29:05
+00:21:35
00:57:22
-00:38:27
+00:27:26
5671 4920
227 / 403
-00:27:20
+00:21:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii