Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:07
-00:40:27
+00:36:30
7016 1401
259 / 309
-00:25:42
+00:30:36
01:07:37
-00:40:38
+00:37:44
5302 952
223 / 260
-00:21:29
+00:29:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii