Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:32
-00:26:17
+00:39:36
9091 6750
59 / 61
-00:17:35
+00:30:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii