Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:04
-00:49:41
+00:27:35
5912 4936
39 / 98
-00:23:03
+00:14:09
00:57:35
-00:38:14
+00:27:39
5750 4972
47 / 94
-00:38:14
+00:20:32
01:00:37
-00:45:57
+00:31:00
5593 4800
59 / 97
-00:33:01
+00:25:10
01:05:23
-00:43:22
+00:36:37
5546 4592
69 / 97
-00:28:17
+00:29:38
01:13:15
-00:35:00
+00:43:22
5940 4696
72 / 85
-00:13:10
+00:36:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii