Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:16
-00:41:33
+00:24:20
4233 3833
190 / 427
-00:28:10
+00:17:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii