Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:23
-00:51:31
+00:29:25
5368 1147
223 / 348
-00:37:01
+00:22:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii