Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:29
-00:34:20
+00:31:33
7279 1398
300 / 403
-00:23:13
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii