Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:54
-00:29:51
+00:47:25
11594 7616
494 / 501
-00:12:18
+00:39:34
01:01:45
-00:46:30
+00:31:52
4317 3711
178 / 260
-00:35:41
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii