Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:12
-00:46:33
+00:33:26
4920 4230
11 / 19
-00:29:21
+00:12:03
00:58:45
-00:49:30
+00:28:52
3524 3119
6 / 14
-00:09:10
+00:10:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii