Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:28
-00:35:21
+00:30:32
6907 5667
282 / 403
-00:24:14
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii