Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:20
-00:23:29
+00:42:24
9354 6847
476 / 498
-00:16:58
+00:39:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii