Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:45:53
+00:32:29
4419 640
32 / 50
-00:20:02
+00:19:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii