Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:11
-00:30:38
+00:35:15
8346 1901
128 / 144
-00:16:25
+00:32:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii