Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:51
-01:04:54
+00:15:05
333 319
11 / 260
-00:47:06
+00:08:27
00:49:27
-00:58:48
+00:19:34
970 913
42 / 260
-00:47:59
+00:14:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii