Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:26:01
-00:09:48
+00:56:05
9759 2750
395 / 395
+00:54:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii