Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:00
-00:23:49
+00:42:04
9328 2492
474 / 498
-00:17:18
+00:38:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii