Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:07
-00:43:47
+00:37:09
7538 2307
301 / 356
-00:16:03
+00:30:19
01:08:53
-00:26:56
+00:38:57
9003 2286
366 / 395
-00:14:12
+00:34:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii