Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:17
-00:40:28
+00:36:48
9861 2881
498 / 599
-00:22:01
+00:32:38
00:37:14
-00:12:04
+00:19:42
1405 1405
74 / 87
-00:10:02
+00:15:20
01:16:26
-00:19:23
+00:46:30
9595 2656
491 / 498
-00:12:52
+00:43:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii