Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:35
-00:32:14
+00:33:39
7914 6225
330 / 403
-00:21:07
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii