Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:08
-00:40:41
+00:25:12
4647 485
203 / 427
-00:27:18
+00:17:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii