Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:30
-00:33:19
+00:32:34
7601 1550
332 / 427
-00:19:56
+00:25:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii