Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:20
-00:42:25
+00:34:51
9219 2503
368 / 461
-00:24:50
+00:25:50
01:03:02
-00:32:47
+00:33:06
7770 1619
322 / 403
-00:21:40
+00:27:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii