Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:53
-00:25:56
+00:39:57
9134 6765
95 / 106
-00:11:46
+00:30:45
01:10:07
-00:38:08
+00:40:14
5631 4537
70 / 86
-00:23:02
+00:30:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii