Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:52
-00:33:57
+00:31:56
7397 5939
325 / 427
-00:20:34
+00:24:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii