Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:10
-00:46:05
+00:32:17
4391 3761
31 / 50
-00:20:14
+00:19:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii