Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:11
-00:36:59
+00:36:51
7107 5001
M30 : 2197
329 / 389
-00:18:55
+00:29:20
00:42:31
-01:07:23
+00:13:33
355 333
16 / 380
-00:52:00
+00:05:59
00:48:49
-00:57:56
+00:19:20
1931 1824
78 / 501
-00:40:23
+00:11:29
00:58:53
-00:36:56
+00:28:57
6273 5290
249 / 391
-00:27:24
+00:22:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii