Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:08
-00:14:36
+00:17:41
1504 1504
7 / 8
-00:03:13
+00:09:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii