Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:37
-00:44:17
+00:36:39
7403 5177
328 / 388
-00:21:16
+00:29:07
00:51:43
-00:44:06
+00:21:47
3094 2882
153 / 498
-00:37:35
+00:18:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii