Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:39
-00:33:10
+00:32:43
7658 1571
51 / 61
-00:24:28
+00:23:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii