Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:30
-00:35:19
+00:30:34
6915 5670
283 / 403
-00:24:12
+00:24:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii