Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:23
-00:29:26
+00:36:27
8573 2031
356 / 403
-00:18:19
+00:30:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii