Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:43
-00:45:32
+00:32:50
4481 3820
186 / 260
-00:34:43
+00:27:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii