Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:07
-00:42:08
+00:36:14
5067 859
196 / 256
-00:42:08
+00:28:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii