Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:43
-00:23:06
+00:42:47
9377 2520
140 / 144
-00:08:53
+00:39:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii